Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 10/06/2014 2:14 CH
Hội nghị công bố quyết định số 1155-QĐ/TU, ngày 04/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quyết định của cơ quan, đảng ủy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Sáng ngày 10/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định số 1155-QĐ/TU, ngày 04/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các quyết định của cơ quan, đảng ủy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông- Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Tuấn - Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Đ/c Nguyễn Đức Tuấn- Đảng ủy viên, Phó trưởng ban trao các quyết định cho phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản
 
Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Uyển- Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thừa lệnh Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 1155-QĐ/TU, ngày 04/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các quyết định của cơ quan, đảng ủy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thay đổi tên một số phòng chuyên môn và bổ nhiệm cán bộ giữ chức Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Bí thư Chi bộ.
 
 
Đ/c Đỗ Văn Uyển- Phó bí thư đảng ủy, Chánh văn phòng Ban trao quyết định cho các Chi bộ
 
Theo đó, kể từ ngày 10/6/2014, hai Phòng Giáo dục Lý luận chính trị và Phòng Lịch sử Đảng trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sát nhập lại và đổi tên thành Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; Phòng Tuyên truyền đổi tên thành Phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản; Chi bộ Lịch sử - Lý luận đổi tên thành Chi bộ Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; Chi bộ Tuyên truyền đổi tên thành Chi bộ Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản. Các đồng chí được bổ nhiệm bao gồm: Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản, Bí thư Chi bộ Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản; Đồng chí Vũ Thị Hằng Nga được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Bí thư Chi bộ Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; Đồng chí Vũ Thị Bích Hạnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; Đồng chí Nguyễn Đức Thắng được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản; Đồng chí Phạm Minh Ngạn được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản.

 
Thay mặt Lãnh đạo Ban, đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm trong đợt này, mong các đồng chí trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Minh Hoàng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 
In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na