Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 06/08/2015 9:17 SA
Hội nghị bồi dưỡng chuyên đề “Những vấn đề lý luận mới trong giai đoạn hiện nay”
Nằm trong chuỗi các sự kiện nhân dịp kỳ niệm 85 năm ngày Tuyên giáo của Đảng, sáng ngày 16 tháng 7 năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chuyên đề “Những vấn đề lý luận mới trong giai đoạn hiện nay”.

Về dự Hội nghị, ở Trung ương có GS, TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt; ở tỉnh có lãnh đạo Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí giảng viên kiêm chức cấp tỉnh, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ở cấp huyện có lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo, giảng viên, giảng viên kiêm chức Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị các huyện, thị, thành ủy.

 Tại Hội nghị, GS, TS Hoàng Chí Bảo đã giới thiệu những vấn đề mới trong nội dung liên quan đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII chuẩn bị diến ra đầu năm 2016 như vấn đề lựa chọn nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương, điểm mới trong Báo cáo chính trị…; những nhận thức mới về mặt lý luận trong giai đoạn hiện nay như cần xem xét lại và đặt vấn đề nghiên cứu mới về Cương lĩnh của Đảng ta qua các thời kỳ, các Quốc bảo về mặt lý luận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và cách mạng, những vấn đề lý luận mới về đổi mới, thực tiễn và phát triển, những vấn đề mới đặt ra trong giai đoạn hiện nay về nhận thức và sức mệnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Đặt biệt, GS, TS Hoàng Chí Bảo đã giới thiệu tới hội nghị nội dung rất mới về lý luận và thực tiễn Chủ nghĩa ở Việt Nam và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong đó có đưa ra những kết luận tổng kết 30 năm đổi mới đất nước, đề ra 8 đặc trưng, 8 phương hướng, 8 mối quan hệ lớn trong quá trình xây dựng và phát triển Chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, thay mặt cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, đồng chí Nguyễn Văn Thông cảm ơn sự truyền đạt nhiệt tình và sự quan tâm của đồng chí GS, TS Hoàng Chí Bảo đã giành cho đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tỉnh Hải Dương. Đồng chí nhấn mạnh, với những thông tin, tri thức mà đồng chí GS, TS Hoàng Chí Bảo đã cung cấp, rất mong đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức của tỉnh sẽ vận dụng, nghiên cứu, phát huy hơn nữa để ứng dụng vào công tác giảng dạy lý luận chính trị tỉnh Hải Dương ngày càng hiểu quả./. 

Ninh Phương

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na