Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 13/04/2015 4:46 CH
Hội nghị giao ban công tác an ninh, tư tưởng, văn hóa, tôn giáo quý I năm 2015

Sáng 13/4/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác an ninh, tư tưởng, văn hóa, tôn giáo quý I năm 2015. Đồng chí Phạm Xuân Thăng- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Đ/c Phạm Xuân Thăng- UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Theo báo cáo của các đơn vị, trong quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh kinh tế tiếp tục duy trì được đà phục hồi, mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát. Cân đối vĩ mô ổn định và lạm phát thấp tạo điều kiện thuận lợi giảm lãi suất, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn đình; công tác tôn giáo hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật; tình hình an ninh, tư tưởng của chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định; các hoạt động tôn giáo diễn ra sôi động, các tổ chức tôn giáo chú trọng củng cố về mặt tổ chức, tăng cường thuyên chuyển, bổ nhiệm, đào tạo chức sắc, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự... Chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giao yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa... góp phần ổn định tình hình chính trị trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên công tác an ninh, tư tưởng, văn hóa, tôn giáo đứng trước những tác động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực. Trong thời điểm Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch chống phá ta ngày càng tinh vi, sảo quyệt, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh chính trị và độc lập chủ quyền quốc gia; tình hình khiếu nại tố cáo cấp cơ sở gia tăng; việc phát hiện khởi tố vụ án mới tăng so với cùng kỳ năm 2014; Một số lễ hội trong dịp đầu năm tổ chức với hình thức phô trương nhằm khuếch trương thanh thế, tranh giành sự ảnh hưởng, thu hút tiền công đức nhân dân mà chưa nêu cao được giái trị văn hoa của lễ hội và tổ chức lễ ngoài chương trình không đăng ký theo quy định vẫn còn xảy ra; hoạt động tôn giáo trái phép vẫn diễn ra, gây chia rẽ đoàn kết, bất bình trong tín đồ và nhân dân địa phương; Các điểm nhóm Tin Lành chưa đăng ký vẫn tổ chức sinh hoạt tại nhà riêng của Trưởng các điểm nhóm vào thứ bảy, chủ nhật không đăng ký với các cấp có thầm quyền; các hiện tượng tôn giáo mới tiếp tục tìm cách tuyên truyền, xâm nhập và có xu hướng phát triển mạnh ảnh hưởng không tốt đến truyền thống văn hóa, khối đoàn kết của nhân dân và an ninh trật tự ở một số địa phương

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng- UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trước, trong và sau đại hội; Tuyên truyền tốt việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng; Cần rút kinh nghiệm sâu sắc Đại hội điểm cấp cơ sở và cấp huyện; Các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tác giải quyết đơn thư khiều nại tố cáo…

MN

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na