Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 13/01/2015 7:39 SA
Hải Dương: Tổng kết công tác tuyên giáo, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Chiều 12-01-2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đạo Hội nghị.

 

Đ/c Vũ Văn Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị,

 

Năm 2014 công tác tuyên giáo được triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời, bảo đảm nội dung và từng bước nâng cao chất lượng. Công tác thông tin, tuyên truyền từng bước đổi mới, chú trọng tuyên truyền các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; tích cực tuyên truyền về các gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội hằng tháng và đột xuất trên các lĩnh vực, kịp thời đề xuất, kiến nghị hướng giải quyết với Thường trực Tỉnh ủy và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban công tác báo chí bảo đảm yêu cầu, nhằm thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

 

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện các hoạt động trên các lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ...

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo vẫn còn những tồn tại, hạn chế về nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất cho cấp ủy các cấp trong những vấn đề bức xúc, mới nảy sinh, có việc chưa thật sự sắc bén. Ở một số tổ chức Đảng chưa nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, còn để xảy ra vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận...

 

Năm 2014, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) theo đúng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên; Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03, trong đó Ban Tuyên giáo các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; Việc học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các buổi sinh hoạt hằng tháng của các chi bộ được cán bộ, đảng viên hưởng ứng tích cực; Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03 được đẩy mạnh, đặc biệt là dịp kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 45 năm thực hiện Di chúc của Người với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Việc tuyên truyền, biêu dương gười tốt, việc tốt trong làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã có tác động tích cực, góp phần nhân rộng điển hình, đưa việc thực hiện Chỉ thị 03 ngày một đi vào chiều sâu… Đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức của Bác, những mô hình hay, cách làm tốt ở tất cả các lĩnh vực công tác và đời sống, mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Nhiều ý kiến phát biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt tồn tại, hạn chế, đồng thời đề nghị ngành tuyên giáo cần tiếp tục nắm bắt kịp thời, chủ động dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, tham mưu cho cấp ủy xử lý tốt các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm ngay tại cơ sở. Tăng cường quản lý, định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, xuất bản. Xây dựng đội ngũ chuyên trách những người làm công tác tuyên giáo trên mạng xã hội, qua đó có thông tin chính xác trước những tin, bài trái chiều đăng trên mạng. Tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền quan tâm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị...

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành tuyên giáo của tỉnh đạt được trong năm qua; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, yêu cầu ban tuyên giáo các cấp trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền về thành tựu kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng đạt được trong năm 2014 của đất nước và tỉnh; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2015; nắm bắt diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc trong trong đời sống và dư luận xã hội; tuyên truyền Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền sâu rộng về các mô hình NTM, các cách làm hay, sáng tạo ở các địa phương trong tỉnh... Đồng thời, đồng chí yêu cầu học tập tốt chủ đề thực hiện Chỉ thị 03 của năm 2015 là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới; trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

 

 

 

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí: Phạm Xuân Thăng- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thông- Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc từ năm 2008-2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội nghị, Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo, công tác Giáo dục lý luận chính trị năm 2014; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích trong công tác Tuyên giáo, công tác Giáo dục lý luận chính trị năm 2014. Đồng thời, năm 2014 Ban Tuyên giáo đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trình Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba cho 01 cá nhân và đề nghị Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 03 cá nhân, công nhận 02 tập thể lao động tiến tiến xuất sắc.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhận mạnh: Quá trình thảo luận, nhất là qua ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư thường trực, đã giúp chúng ta nhận thức rõ nguyên nhân cơ bản của những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực trong năm 2014. Đó là bài học kinh nghiệm về nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, phương châm của Đảng về các lĩnh vực công tác; bám sát thực tiễn, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm; chủ động phát hiện vấn đề, kiến nghị, đề xuất giải pháp và chủ động chỉ đạo giải quyết; chủ động tham mưu, xây dựng, triển khai kế hoạch; đề cao tính thuyết phục; chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ... Đồng chí đã phân tích, nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, những giải pháp cơ bản nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tuyên giáo trong thời gian tới.

 

 

Đ/c Phạm Xuân Thăng- UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị

 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2015, đồng chí Phạm Xuân Thăng lưu ý: Trong bối cảnh hiện nay, những khó khăn về kinh tế-xã hội; những yếu kém trong chỉ đạo, điều hành, quản lý ở các lĩnh vực; những bất cập về cơ chế, chính sách; những vấn đề chưa được giải quyết kịp thời; sự chống phá tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch; mặt trái của sự bùng nổ, phát triển các phương tiện truyền thông, nhất là trên mạng in-tơ-nét... và chính những hạn chế, thiếu sót của công tác tuyên giáo sẽ càng làm cho quá trình triển khai nhiệm vụ tư tưởng, văn hóa gặp nhiều khó khăn hơn. Do vậy, hơn lúc nào hết, công tác tuyên giáo cần thể hiện vai trò tích cực hơn nữa trong việc cùng toàn bộ hệ thống chính trị giải quyết, xử lý các hạn chế, thiếu sót, bất cập, khó khăn, thách thức nêu trên. Vì vậy, đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải là những chiến sĩ xung kích, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phấn đấu thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Đồng chí cũng yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục đổi mới hơn nữa phương thức công tác tuyên giáo, bám sát thực tế, tăng cường tính chủ động, phân tích xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh…hoàn thành có chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo năm 2015.

Minh Ngạn

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na