Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 26/03/2013 4:48 CH
Giao ban công tác Tuyên giáo quí I năm 2013
 

 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh chủ trì, kết luận hội nghị.

 

 

Ban tuyên giáo các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, tự phê bình, phê bình, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”

 

Ngày 25/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác Tuyên giáo quí I năm 2013. Tham dự hội nghị có các đồng chí trưởng ban Tuyên giáo các Huyện, Thành, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo của UBMTTQ và các tổ chức Chính trị xã hội cấp tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các phòng chức năng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh chủ trì, kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phản ánh tình hình hoạt động của công tác Tuyên giáo cơ sở trong quý I năm 2013 và báo cáo dự kiến kế hoạch hoạt động trong quý II năm 2013. Theo đó kết quả công tác tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng trong quý I năm 2013 của huyện và cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, các chương trình, kế hoạch và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực công tác tuyên giáo như: xây dựng kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và triển khai, tổ chức học tập và thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Hội nghị học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh “về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, tự phê bình, phê bình, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”. Trong quý I vừa qua do có sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo tỉnh, nhiều Nghị quyết của Trung ương đã được triển khai học tập với hình thức trực tuyến, đây là cách học mới giúp cho cơ sở có điều kiện được nghe trực tiếp các đồng chí báo cáo viên đầu ngành của trung ương, tiếp cận sát hơn đối với nội dung nghị quyết, giảm bớt thời gian, kinh phí cho cơ sở ….

 

Toàn cảnh hội nghị

đổi mới về hình thức tổ chức các lớp học theo nhiều đối tượng, thành phần, khu vực đảm bảo sâu, rộng và chất lượng hơn; Công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương đạt được nhiều kết quả; công tác khoa giáo có nhiều tiến bộ, duy trì nền nếp giao ban hằng quý các cơ quan trong khối. Công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng, văn hóa văn nghệ, thông tin thời sự, nắm tâm trạng, dư luận xã hội, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, được duy trì có nề nếp, chất lượng ngày một nâng lên. Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ làm công tác tuyên giáo trong những tháng đầu năm 2013. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần chỉ đạo sâu sát hơn nữa công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, lồng gép các chương trình của cấp trên với nội dung hoạt động của ngành, lĩnh vực, làm tốt hơn công tác tham mưu cho cấp ủy địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tuyên giáo phụ trách trong đó tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật đất đai sửa đổi, triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết của trên, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc chuyển biến sau kiểm điểm nghị quyết trung ương 4 ở cơ sở; Việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, ngành tuyên giáo cần tiếp tục  tập trung tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu thực hiện đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác đưa thông tin về cơ sở; chủ động hướng dẫn các ngành, địa phương tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn.

Năm 2013 Ban tuyên giáo các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, tự phê bình, phê bình, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; tập trung chỉ đạo có  hiệu  quả công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và cấp huyện. Duy trì nền nếp hội nghị thông tin hằng tháng, quý tại các xã, thị trấn; nắm bắt kịp thời dư luận xã hội và tham mưu có biện pháp giải quyết kịp thời; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo, báo cáo viên cơ sở./.

Nguyễn Văn Nhật

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na