Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 10/09/2018 1:51 CH
Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Hải Dương


Sáng 7/9, đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tại Hải Dương.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành  có liên quan.


Theo báo cáo, từ năm 2014 đến nay công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã được UBND  tỉnh xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục nhằm phổ biến kiến thức, các chính sách pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kết quả, công tác quản lý nhà nước về khai khoáng sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã xử lý, ngăn chặn tình trạng khai thác than, cát lòng sông trái phép. Việc cấp phép hoạt động khoáng sản thực hiện theo quy định của pháp luật. Từ năm 2014 đến này, trên địa bàn tỉnh đã cấp 7 giấy phép, gia hạn 9 giấy phép về khai thác khoáng sản; trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 3 giấy phép, gia hạn 1 giấy phép. Tỉnh đã thẩm định hồ sơ cấp mới 149 Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, cấp lại 99 sổ, nâng tổng số lên 516 cơ sở. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản được triển khai thường xuyên, kịp thời..

 Về bảo vệ môi trường, việc triển khai Đề án "Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020" đã cơ bản giải quyết  tình trạng bức xúc ô nhiễm môi trường rác thải sinh hoạt nông thôn. Công tác đầu tư, xây dựng các công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm. Trong số 10 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có 7 khu đã xây dựng được hệ thống xử lý nước thải tập trung theo đúng quy định;

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đánh giá cao tỉnh Hải Dương đã thực hiện nghiêm túc và cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác tuyên truyền; quan tâm đảm bảo các điều kiện để thực thi chính sách pháp luật trên lĩnh vực khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục gắn việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, địa phương và nhân dân. Quan tâm tổ chức tốt việc thu gom, xử lý rác thải trong sản xuất và sinh hoạt, không để phát sinh điểm nóng về môi trường. Tỉnh cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính trong việc tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, thủ tục về tài nguyên, môi trường; xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị-xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường; Tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo và doanh nghiệp với người dân về công tác bảo vệ môi trường... Đoàn giám sát cũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của tỉnh để phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương.

Trước đó, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiến hành giám sát công tác khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na