Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 23/04/2015 9:06 SA
Đại hội Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương

Sáng 22/4, Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã trọng thể tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí đại diện cho Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong 5 năm qua, với tinh thần đoàn kết nhất trí và ý thức trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, công tác tuyên giáo đã triển khai toàn diện, đồng bộ, kịp thời, căn bản đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương. Qua đó đã góp phần vào kết quả thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra.

Đối với việc thực hiện công tác chính trị tư tưởng: Qua đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm cho thấy 100% đảng viên trong Đảng bộ đều chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của cơ quan, không có đảng viên sai phạm, vi phạm kỷ luật; Đảng bộ đã nghiêm túc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 03-CT/TW.

 

Đồng chí Đỗ Văn Uyển thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị

Trong nhiệm kỳ qua Đảng ủy phối hợp chặt chẽ cùng lãnh đạo Ban luôn quan tâm đến công tác cán bộ. Trong nhiệm kỳ khóa 2010-2015, đã làm quy trình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm 03 đồng chí Phó trưởng ban, luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm tại chỗ 17 lượt các đồng chí trưởng phòng, phó trưởng phòng; hoàn thiện thủ tục tiếp nhận 7 đồng chí về công tác tại Ban. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và chính sách cán bộ được đảng ủy và lãnh đạo ban đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua Đảng ủy cùng lãnh đạo Ban đã cử 01 đồng chí đi nghiên cứu sinh, 07 đồng chí đi học cao học, 07 đồng chí học cao cấp LLCT, 02 đồng chí thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp, 04 đồng chí thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, 09 đồng chí đi học lớp chuyên viên chính.

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ của Ban, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng. Ban chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo đề án số 03 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị giai đoạn 2011-2015”. Trong năm 2013, được sự nhất trí của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quyết định tách Chi bộ Thông tin – Tuyên truyền thành 02 Chi bộ: Chi bộ Thông tin công tác tuyên giáo và Chi bộ Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản; tách chi bộ Khoa giáo – Lý luận – Lịch sử và chi bộ Văn phòng – Văn hóa, Văn nghệ để thành lập 3 chi bộ là Chi bộ Khoa giáo – Văn hóa, Văn nghệ; chi bộ Văn phòng và Chi bộ Lý luận – Lịch sử; thành lập mới chi bộ CT03. Đến nay có 06 chi bộ trực thuộc đảng ủy.

Công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng luôn được đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ đảng ủy đã hoàn chỉnh thủ tục, lập danh sách 8 đảng viên chuyển sinh hoạt nội bộ giữa các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; làm thủ tục chuyển sinh hoạt tạm thời cho 5 đồng chí đi học theo hình thức tập trung; giúp đỡ 3 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng kết nạp Đảng và kết nạp được 3 quần chúng ưu tú vào Đảng, hoàn tất chuyển đảng chính thức cho 4 đảng viên dự bị.

Bên cạnh những kết quả trên, với tinh thần cầu thị, không chủ quam thỏa mãn, Báo cáo chính trị tại Đại hội cũng đã nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng… qua đó, chỉ ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tiếp theo chương trình, sau phần thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, văn kiện và tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, thường trực Tỉnh ủy và của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo Đảng bộ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban và các mục tiêu Đại hội Đảng bộ Ban khoá VIII đề ra, góp phần đưa tỉnh ta có bước phát triển mới về kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Đại hội

Với tinh thần dân chủ, sáng suôt, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 7 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên tham gia BCH Đảng bộ khóa IX và 2 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan lần thứ VIII. 100% đảng viên có mặt biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

Ban chấp hành Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khóa IX nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội

Ngay sau khi kết quả bầu cử BCH Đảng bộ được công bố, cấp ủy khóa mới đã tiến hành tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất, tiến hành bầu cử chức danh Bí thư, phó Bí thư; bầu UBKT Đảng ủy, bầu chức danh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Qua đó, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015, Phó Trưởng ban đã được tín nhiệm tái đắc cử cương vị Bí thư Đảng ủy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng chí Đỗ Văn Uyển, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015, Chánh văn phòng Ban tái đắc cử cương vị Phó Bí thư Đảng ủy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Minh Hoàng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na