Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 18/12/2012 4:40 CH
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Chí Linh: Tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013
 

Công tác giáo dục lý luận chính trị đã giúp phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, năng lực điều hành quản lý của chính quyền và đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở...

 

Đồng chí Mạc Văn Vững, Phó bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu tại hội nghị

Sáng nay, 18/12 Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Chí Linh tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2012 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2013. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Thị ủy; Thường trực các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy, các đồng chí báo cáo viên cấp Thị ủy; Đồng chí Mạc Văn Vững, Phó bí thư Thường trực Thị ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2012 công tác giáo dục lý luận chính trị của trung tâm đạt được những kết quả quan trọng, hầu hết cấp ủy các cấp coi trọng việc đổi mới phương thức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước với những hình thức phong phú, sinh động. Năm 2012, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị của Thị ủy đã mở 40 lớp các loại với trên 3974 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự. Từ hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị đã giúp phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, năng lực điều hành quản lý của chính quyền và đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở...

 

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phó Bí thư thường trực thị ủy đã ghi nhận những thành tích mà bằng nỗ lực mà tập thể cán bộ, giáo viên của trung tâm đã đạt được trong năm qua, tuy nhiên đồng chí cũng nhấn mạnh: Nhiệm vụ thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2013 tập trung các nội dung: tổ chức triển khai học tập và quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và của Thị ủy. Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên trách, báo cáo viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, góp phần thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị năm 2013./.

BBT

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na