Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 10/05/2013 8:14 SA
Thanh Hà: Giao ban Bí thư chi bộ trường học, Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm KTTH hướng nghiệp và dạy nghề lần thứ 2 năm học 2012-2013
 

Trong 02 ngày 08 và 09/5/2013 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ các trường Mần non, Tiểu học, THCS, THPT, TT GDTX và Trung tâm hướng nghiệp và dạy nghề huyện lần 2 năm học 2012-2013.  

 

 

Tại các Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo của các Chi bộ từ tháng 11/2012 đến tháng 4/2013.  Tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI), thông báo thông tin thời sự, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác định hướng nhiệm vụ tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, phát huy tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của của Đảng chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng chi bộ, nhà trường TSVM; Công tác nắm bắt tư tưởng của đảng viên, giáo viên và học sinh, dư luận xã hội trong và ngoài nhà trường được quan tâm thường xuyên, góp phần phát huy được những mặt tích cực, hạn chế tiêu cực, phấn đấu vì công bằng, dân chủ trong giáo dục- đào tạo; Đẩy mạnh đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Thưc hiện cuộc vận động “Hai không”, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không để học sinh ngồi sai lớp, phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; 100% chi bộ đã triển khai học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Thực hiện các chuẩn mực đạo đức chọn việc tập trung chỉ đạo thực hiện và đăng ký nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trong thời gian tới, các chi bộ trường học tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thí số 34-CT/TW, ngày 30/5/1998 của Bộ chính trị về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học; tiếp tục có các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức giao ban; quán triệt, triển khai học tập các Nghị quyết của đảng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào nâng cao chất lượng học tập chuyên đề, chọn việc làm theo, tổ chức tốt việc đăng ký nêu gương của cán bộ quản lý, đảng viên; tập chung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, đinh hướng nghề nghiệp cho học sinh,…

Anh Tuấn – BTG Thanh Hà

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na