Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 04/11/2017 10:52 SA 
Thanh Hà tổ chức hội nghị giao ban bí thư chi bộ trường học đợt 1 năm học 2017 - 2018 

Ngày 01/11/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Hà đã tổ chức hội nghị giao ban bí thư chi bộ khối trường học đợt 1, năm học 2017 - 2018. Buổi sáng, tổ chức giao ban với bí thư chi bộ các đơn vị trường khu Hà Bắc, Hà Đông; buổi chiều làm việc với bí thư chi bộ các đơn vị trường khu Hà Tây, Hà Nam. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Tuấn- TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trưởng các ban xây dựng Đảng và văn phòng Huyện ủy; đồng chí lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan liên quan.

Hội nghị đã đánh giá công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ trường học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trong năm học 2016 - 2017. Tổng số chi bộ trường học của các bậc học này là 78 chi bộ, trong đó 27 chi bộ mầm non, 25 chi bộ tiểu học và 26 chi bộ khối trung học cơ sở với 1.243 đảng viên, chiếm tỷ lệ 57,3% cán bộ, giáo viên ngành giáo dục. Trong năm học, các chi bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 97-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Năm học 2016 - 2017, chi bộ các trường ban hành kịp thời các nghị quyết lãnh đạo các nhiệm vụ, công tác chuyên môn trong nhà trường để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học, nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục phát động. Kết quả năm học 2016 - 2017, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100 %; được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 98,1%. Điểm trung bình trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 xếp thứ 6/12 huyện, thị xã, thành phố. Về xây dựng trường lớp học, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 93,2%.

Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên ổn định, yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các chi bộ trường học tổ chức cho đảng viên tham gia học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chỉ thị của UBND huyện về nhiệm vụ trọng tâm năm học mới… Toàn bộ 100% đảng viên, viên chức viết thu hoạch sau khi học tập Nghị quyết đồng thời viết bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện năm 2017. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 đảm bảo theo đúng sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương, gắn với cuộc vận động “Mối thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo được quan tâm, thực hiện hiệu quả.

Công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát được quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Trong năm 2017, các chi bộ trường học tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 34/78 chi bộ kết nạp được 54 đảng viên (chiếm 36,7% tổng số đảng viên mới kết nạp trong toàn huyện). Phân loại tổ chức đảng năm 2016, tỷ lệ chi bộ trong sạch vững mạnh đạt 91%, 04 chi bộ được Huyện ủy biểu dương, khen thưởng. Bên cạnh đó, chi bộ các trường quan tâm lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, thông qua việc phân công các đồng chí trong chi ủy phụ trách, theo dõi hoạt động của các đoàn thể.

Tại buổi giao ban, dưới sự gợi mở của đồng chí Bí thư Huyện ủy, các đồng chí bí thư chi bộ đã tham luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém và mạnh dạn đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác đảng trong trường học, góp phần thúc đẩy phong trào giáo dục huyện nhà. Trong đó, các ý kiến đã đề cập sâu tới các vấn đề về cơ sở vật chất; sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên gắn với tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát triển đảng viên; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện đã trình bày, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của công tác Đảng trong trường học năm học 2016 - 2017 đồng thời chia sẻ những khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban chi ủy các chi bộ trường học. Đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện đề ra những giải pháp để tháo gỡ những vấn đề còn tồn đọng thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, đồng thời đề xuất những ý kiến, đề xuất thuộc thẩm quyền của cấp trên. Đồng chí cũng giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục duy trì hoạt động giao ban bí thư chi bộ trường học mối năm ít nhất 2 lần.

BTG Huyện ủy Thanh Hà

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site