Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 20/10/2016 9:44 SA
Tứ Kỳ tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi

Thực hiện Thông báo số 307- TB/TU, ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 16 - KH/BTGTU, ngày 07/9/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong các ngày 18,19,20/10/2016 Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi huyện; 30 thí sinh, trong đó 3 đồng chí là báo cáo viên cấp huyện, 27 báo cáo viên xã thị trấn dự thi.

Để tiến hành Hội thi, Ban Tổ chức hội thi đã chia thành 3 cụm thi tại 3 khu vực khác nhau trong huyện. Các thí sinh tham dự hội thi thực hiện 3 phần thi, gồm: soạn đề cương, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi do Ban giám khảo nêu. Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Ban giám khảo tại mỗi cụm Ban Tổ chức Hội thi của huyện sẽ đánh giá, xếp loại, xếp hạng điểm từ cao xuống thấp trong toàn huyện và trao giải cho các thí sinh có thành tích cao trong hội thi tại hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2016.

Nhân dịp này Thường trực Huyện ủy cũng chỉ đạo Ban Tuyên giáo tham mưu giúp cấp ủy xây dựng báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ báo cáo viên và thực hiện công tác tuyên truyền miệng của cấp ủy đảng cơ sở trong thời gian qua và đề xuất những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới.

Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na