Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 18/11/2016 8:57 SA
Tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Tuyên giáo xã, thị trấn trong tình hình mới”

Ngày 17-11-2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Giang tổ chức hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban tuyên giáo xã, thị trấn trong tình hình mới”.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Sơn- Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trưởng, phó các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Hữu Nam- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Trung Kiên- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện; một số đồng chí báo cáo viên của huyện; lãnh đạo, chuyên viên Ban tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí bí thư đảng ủy -trưởng, phó ban tuyên giáo các xã, thị trấn. Đồng chí Vũ Hữu Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Để thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Thì việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới là yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng đối với ngành tuyên giáo. Trong đó có Ban tuyên giáo của các xã, thị trấn (hay còn gọi Ban tuyên giáo cấp xã). Bởi Ban Tuyên giáo cấp xã có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư tưởng ở cơ sở, cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thời gian qua, công tác tuyên giáo của huyện đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công tác tuyên truyền, tạo ra những chuyển biến tích cực trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn- Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm

Công tác tuyên giáo đã kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề, sự kiện, biến cố nổi cộm nhằm ổn định tình hình tư tưởng xã hội. Gắn chặt  hoạt động tuyên truyền với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát hiện và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, công tác tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế nhất định như: việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời, nhất là công tác tham mưu giúp cấp ủy giải pháp xử lý các vụ việc nổi cộm, điểm nóng; công tác tuyên truyền còn thụ động, hiệu quả tuyên truyền chưa cao, đặc biệt là việc phát hiện các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế…

Tại hội nghị các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm, thảo luận làm rõ thực tiễn công tác tuyên giáo hiện nay của các địa phương, cơ sở; những tồn tại hạn chế và giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ: Công tác tuyên truyền, Văn hóa- văn nghệ, Giáo dục lý luận chính trị, Khoa giáo, Lịch sử Đảng; công tác tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức bộ máy, biên chế, các chế độ đối với cán bộ tuyên giáo…

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Nam, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác tuyên giáo của toàn huyện trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên giáo có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo ở cơ sở có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả của ngành tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Cùng với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các xã, thị trấn có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế tại cơ sở, góp phần đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực quan trọng này.

Thay mặt Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Vũ Hữu Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy đồng thời giải đáp những ý kiến mà các đại biểu còn băn khoăn. Đồng chí nhấn mạnh công tác tuyên giáo thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền tổ chức thực hiện các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm.

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban tuyên giáo xã, thị trấn trong thời kỳ mới”  đã đánh giá đúng đắn về vai trò, vị trí, chức năng cũng như những đóng góp đáng kể của công tác tuyên giáo trong huyện những năm qua đối với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng cũng như trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các lĩnh vực công tác: thông tin, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, nắm và phản ánh dư luận xã hội, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ và các nhiệm vụ khác do cấp ủy yêu cầu...góp phần ổn định tình hình tư tưởng, chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thông qua Tọa đàm đã đánh giá những thuận lợi khó khăn, những vấn đề đặt ra và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp, các cách làm sáng tạo, cụ thể, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của của huyện trước yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Lê Cương

BTG Huyện ủy Bình Giang

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na