Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 28/10/2013 3:27 CH
Sinh hoạt chi bộ, thực trạng và giải pháp
 

Theo Điều lệ Đảng thì chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Để chi bộ và các đảng viên đều tốt thì một trong những biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, thời gian qua nhiều chi bộ đã thực hiện đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy được tính dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; các chi bộ đã chú trọng nhiều hơn đến nội dung sinh hoạt phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình; đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, tránh được sự nhàm chán.

 

Tuy nhiên chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ còn hạn chế như: Nội dung sinh hoạt nghèo nàn, chung chung, dàn trải, chưa sát thực tế; chưa tập trung vào những trọng tâm, vấn đề nổi cộm của cơ quan, đơn vị; chưa chú trọng nội dung sinh hoạt chuyên đề; có chi bộ không phổ biến các văn bản, chủ trương mới của Đảng và Nhà nước tới đảng viên. Thời gian sinh hoạt chi bộ không bảo đảm, không đều; có cơ quan, đơn vị vài ba tháng mới tổ chức sinh hoạt; có cơ quan đơn vị lấy sinh hoạt chuyên môn thay cho sinh hoạt chi bộ. Dân chủ trong sinh hoạt Đảng chưa thực sự được phát huy. Không khí các buổi sinh hoạt trầm lắng. Nhiều đảng viên ngại hoặc không phát biểu. Việc ghi chép biên bản, nghị quyết sinh hoạt chi bộ cũng không được thực hiện nghiêm túc, chưa thể hiện đầy đủ các ý kiến đóng góp của đảng viên. Một số đảng viên tham gia sinh hoạt không đều…

 

Do vậy, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ, theo tôi cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

 

Một là: Phải nâng cao năng lực điều hành của đồng chí bí thư chi bộ. Sau mỗi kỳ đại hội, cấp uỷ cấp trên cần tổ chức các lớp bồi dưỡng cho những đồng chí bí thư chi bộ về các chế độ và nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, những nội dung cơ bản và phương pháp điều hành một kỳ sinh hoạt; những kinh nghiệm xử lý tình huống thường gặp trong công tác đảng ở chi bộ; nghiệp vụ công tác Đảng

 

Khi tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí bí thư phải làm tốt ba bước: trước, trong và sau buổi sinh hoạt chi bộ. Trước buổi sinh hoạt, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công) dự kiến nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt và đưa ra họp chi ủy để thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị các nội dung, quyết định thời gian họp chi bộ và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp. Có thể thông báo trước cho đảng viên về nội dung sinh hoạt chi bộ để chuẩn bị ý kiến. Bước chuẩn bị là khâu quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả buổi sinh hoạt cấp ủy và chi bộ.

 

 Trong buổi sinh hoạt bộ, đồng chí bí thư chi bộ phải thực hiện nghiêm các nội dung như Hướng dẫn số 09 HD/BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương và điều khiển một cách linh hoạt nhưng phải bảo đảm nguyên tắc theo chương trình đã định. Đồng chí bí thư chi bộ phải là người đóng vai trò gợi mở, dẫn dắt để tạo không khí sôi nổi cho buổi sinh hoạt, khuyến khích đảng viên tham gia trao đổi ý kiến và nói lên quan điểm của mình. Ngoài ra, đồng chí bí thư  phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; làm rõ ưu khuyết điểm, nguyên nhân và trách nhiệm của chi bộ, chi ủy và từng đảng viên; phải tự giác, gương mẫu, trung thực trong tự phê bình, có thái độ cầu thị trong tiếp thu sự phê bình; lắng nghe ý kiến của đảng viên; tổng hợp, chắt lọc ý kiến thảo luận của đảng viên và kết luận các vấn đề một cách công tâm, khách quan.

 

Sau buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiện những nội dung kết luận gắn với chức năng, nhiệm vụ được phân công. Đó chính là yêu cầu biến nghị quyết của chi bộ thành hoạt động thực tế và là cơ sở để đánh giá việc thực hiện có hiệu quả hay không nghị quyết của chi bộ trong kỳ sinh hoạt lần sau.

 

Hai là, Phải tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của chi bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy các cấp và bí thư chi bộ phải nhắc nhở đảng viên chấp hành tốt điều lệ Đảng; thể hiện tính gương mẫu, tiên phong, trách nhiệm tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng giờ, mạnh dạn phê bình và tự phê bình. Cuối mỗi buổi họp cần biểu dương, khen thưởng những ý kiến đóng góp có chất lượng để xây dựng nghị quyết và phê bình những đảng viên đi họp muộn.

Ba là, Cấp ủy cấp trên cơ sở cần tăng cường kiểm tra việc sinh hoạt của các chi bộ. Định kỳ hoặc đột xuất cử người về kiểm tra hoạt động của chi bộ bằng cách gặp gỡ đảng viên, dự họp cùng chi bộ để xem cách làm của cấp ủy và nghe đảng viên nói, vừa để nắm tình hình thực tế, vừa có cơ sở đánh giá cấp ủy, chi bộ, nhất là các chi bộ yếu kém. Nếu chỉ nghe qua báo cáo thì e rằng không nắm được hết những hạn chế, thậm chí sai sót của đảng ủy, chi ủy. Coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để phát huy ưu điểm, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương, phổ biến và nhân rộng kinh nghiệm của những cơ quan, đơn vị làm tốt, phê bình những nơi có sai sót, lệch lạc và thông báo trong toàn đảng bộ.

Bốn là, Nội dung sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định 101 QĐ/TW, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, không thể thiếu trong sinh hoạt Đảng. Khi phát hiện được gương người tốt, việc tốt ở cơ quan đơn vị mình trong việc học tập và làm theo Bác thì đồng chí bí thư chi bộ cần kịp thời biểu dương để mọi người trao đổi, học tập mà không cần phải đợi đến cuối năm hoặc đến đợt tổng kết mới biểu dương khen thưởng.

Năm là, Đối với sinh hoạt chuyên đề, chi ủy đề xuất nội dung phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ theo những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và yêu cầu của cấp ủy cấp trên; phân công chi uỷ viên hoặc đảng viên chuẩn bị nội dung theo chủ đề. Chi uỷ thông báo trước chuyên đề sinh hoạt cho đảng viên và đảng viên cũng phải chủ động chuẩn bị ý kiến phát biểu trong kỳ sinh hoạt.

Sáu là, Đồng chí bí thư chi bộ phải chủ động cập nhật và phổ biến các văn bản mới của Đảng và Nhà nước, những chủ trương của địa phương, đơn vị để đảng viên trong chi bộ không những nắm được mà còn tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện.

 

Lê Văn Nguyên 

  (Huyện ủy Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na