Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 29/08/2018 3:03 CH
Nam Sách bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy giáo dục công dân các trường học

Ngày 28/8/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Sách phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy giáo dục công dân các trường học trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có 170 đồng chí. Hội nghị đã được nghe đồng chí Đồng Xuân Sơn- HUV, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đồng chí Vũ Quang Hoàng- HUV, Trưởng phòng Giáo dục huyện quán triệt các nội dung: Tình hình quốc tế và trong nước giai đoạn hiện nay; Những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu và lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm và nhiệm vụ năm học 2018 -2019.

Có thể nói việc bồi dưỡng chính trị và tập huấn hè 2018 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân trong các trường học trên địa bàn huyện nắm được những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các nghị quyết được thông qua tại hội nghị lần thứ Sáu và lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; nội dung Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân"; những vấn đề mới về chính trị- kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước, của tỉnh, huyện; những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019./.

Phạm Thị An

BTG Huyện ủy Nam Sách

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na