Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 30/10/2019 1:59 CH
Kim Thành tổ chức giao ban công tác Khoa giáo 9 tháng năm 2019

Thực hiện quy chế phối hợp công tác khoa giáo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Thành phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 9 tháng năm 2019. Đồng chí Nguyễn Kim Diện - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2019, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các ngành trong khối khoa giáo đã đảm bảo bám sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan và của toàn khối. Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch phối hợp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong việc ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo trên địa bàn huyện; tổ chức kiểm tra, đánh giá, xây dựng báo cáo tổng kết, sơ kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về công tác khoa giáo. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo, từng bước xác định rõ hơn vị trí vai trò công tác khoa giáo trong các cơ quan, ban ngành thuộc khối Khoa giáo của huyện.

Tại Hội nghị các đồng chí đại biểu đã tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả công tác Khoa giáo 9 tháng năm 2919 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019, đồng thời tham luận về các vấn đề liên quan đến ngành mình phụ trách: Công tác giáo dục đào tạo; tài nguyên môi trường; văn hóa, thông tin, thể thao; lao động việc làm; y tế; bảo hiểm xã hội....

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu các ngành trong khối khoa giáo cần tăng cường phối hợp hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo của huyện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo trong thời gian tiếp theo.

BTG Huyện ủy Kim Thành

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na