Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 11/05/2013 10:10 SA
Huyện ủy Cẩm Giàng: Gặp mặt biểu dương điển hình tiến tiến Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 

Hướng tới kỷ niệm 123 năm ngày sinh Bác Hồ, Ngày 10-5, Huyện ủy Cẩm Giàng tổ chức gặp mặt biểu dương các tập thể và cá nhân  điển hình tiến tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đ/c trong Bộ phận giúp việc cuộc vận động tỉnh HD, các đ/c trong BTV huyện ủy, lãnh đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy, các tập thể và cá nhân  điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân huyện Cẩm Giàng đã tích cực thực hiện, tiếp tục đạt những chuyển biến tích cực về nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác. Các tổ chức đảng, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đã từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ rệt. Công tác cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện và nhân rộng. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị được nâng cao, ý thức trách nhiệm, tinh thần nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đã được quan tâm thực hiện. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng-an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm; công cuộc cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được coi trọng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.  Toàn huyện hoàn thành qui hoạch Nông thôn mới. Năm 2012, Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể huyện đạt trong sạch, vững mạnh, nhiều đơn vị đạt tiên tiến xuất sắc của tỉnh, nhân dân và cán bộ huyện Cẩm Giàng năm 2013 đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 2.

Qua 2 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong toàn huyện đã có nhiều tập thể và cá nhân điển hình. Cụ thể, trong dịp này, huyện Cẩm Giàng đã tổ chức biểu dương 33 tập thể, 34 cá nhân, trong đó 7  tập thể và 13  cá nhân được Tỉnh ủy HD khen thưởng.

Về dự và phát biểu ý kiến tại HN  gặp mặt, đ/c Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng đạt được trong học tập và làm theo đạo đức HCM. Chỉ ra những hạn chế cần thực hiện trong thực hiện làm theo gương Bác. Đồng thời nhấn mạnh 07 nội dung quan trọng mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

 

Hoàng Kế

Đài Cẩm Giàng

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na