Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 25/07/2013 4:25 CH
Cẩm Giàng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ chính trị
 

Ngày 25/7, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cẩm Giàng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ chính trị (khoá XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020". Về dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trí Đại, Giám đốc BHXH tỉnh.

 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp triển khai Nghị quyết 21

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị khoá XI và những vấn đề cơ bản của Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 06/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Trong những năm qua, công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từng bước được hoàn thiện phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng qua các năm; thực hiện việc chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng. Hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội Việt Nam được hình thành và phát triển, cơ bản đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an sinh xã hội, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn một số hạn chế như: Diện bao phủ bảo hiểm xã hội còn thấp, mới đạt khoảng 20% lực lượng lao động, số người tham gia bảo hiểm y tế mới đạt khoảng 65% dân số; Quản lý nhà nước về BHXH, BHYT chưa đáp ứng yêu cầu; Quản lý và sử dụng Quỹ BHXH chưa chặt chẽ; tình trạng người lao động lạm dụng chính sách bảo hiểm thất nghiệp xảy ra khá phổ biến; Quỹ BHYT luôn tiềm ẩn nguy cơ thâm hụt; việc khám, chữa bệnh theo BHYT chưa đáp ứng nhu cầu; thái độ phục vụ của một số cán bộ y tế và thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh còn gây bức xúc cho người bệnh...

Nghị quyết đã chỉ rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước trong thực hiện chính sách về BHXH, BHYT; các nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT; Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; Nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT; Tăng cường quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT nhằm hướng tới mục tiêu: Tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện; thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm y tế. Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong thời gian tới các xã, thị trấn cần quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ban hành Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quan điểm của Đảng, Nhà nước về việc mở rộng và hoàn thiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết; về quyền lợi và nghĩa vụ đối với người tham gia BHXH, BHYT theo nguyên tắc có đóng, có hưởng, quyền lợi tương ứng với nghĩa vụ, có sự chia sẻ giữa các thành viên, bảo đảm công bằng và bền vững của hệ thống BHXH, BHYT.... Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo thực hiện chính sách BHXH./.

Thanh Nguyên

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na