Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 09/02/2018 4:21 CH 
Cẩm Giàng: Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội năm 2018 

Chiều ngày 06/2/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Giàng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên Dư luận xã hội năm 2018.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phùng Ngọc Tân- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí Báo cáo viên , tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đánh giá kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Đồng chí Vương Thị Huyền- HUV, Phó trưởng ban Thường trực BTG Huyện ủy công bố quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, dư luận xã hội huyện năm 2018. Đồng chí Đoàn Đình Tuyến- UVBTV Huyện ủy quán triệt Quy chế hoạt động và điều hành các ý kiến thảo luận tại hội nghị.

 

Đồng chí Đoàn Đình Tuyến – UV BTV, Trưởng BTG Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Ngọc Tân- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên DLXH các cấp trong huyện đã góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng bộ và nhân dân toàn huyện; là một kênh thông tin chính thống, trực tiếp truyền bá sâu rộng những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kịp thời có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn đề nóng, cũng như những vấn đề nhạy cảm mà dư luận quan tâm góp phần vào sự ổn định chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh huyện nhà. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh năm 2018, yêu cầu đội ngũ báo cáo viên tiếp tục nắm rõ thông tin, quan điểm chỉ đạo của các cấp, ngành; mỗi đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội cần bám sát nội dung tuyên truyền 3 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội; công việc đột phá và tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên quyết tâm chính trị đưa huyện Cẩm Giàng trở thành huyện nông thôn mới năm 2018, tạo sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân góp phần tổ chức thữ hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

BTG Huyện ủy Cẩm Giàng

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site