Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 15/10/2019 2:54 CH
Cẩm Giàng Giao ban công tác khoa giáo quý III năm 2019

Sáng ngày 9.10, Ban Tuyên giáo Huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thúy Hạnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng các ngành trong khối khoa giáo huyện. Đồng chí Đoàn Đình Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã khẳng định, 9 tháng đầu năm 2019 công tác khoa giáo đã đạt được những kết quả tích cực: Chất lượng công tác khoa giáo được nâng lên, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các ngành trong huyện khối khoa giáo có nhiều đổi mới, hiệu quả; cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa giáo đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra. Ban Tuyên giáo và các ngành khoa giáo đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực khoa giáo; đặc biệt là kiểm tra, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Đề án của Huyện ủy khóa 25 nhiệm kỳ 2015-2020 về lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội; triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 về nâng cao chất lượng giáo dục; duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận tham gia nhiều ý kiến đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất giải pháp để thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Đình Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí đề nghị các đơn vị trong khối khoa giáo cần tiếp tục khắc phục những khó khăn, hạn chế, đồng thời trong thời gian tới cần tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo; tuyên truyền đậm nét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phát hiện các vấn đề bức xúc ở cơ sở; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các ngành trong khối khoa giáo; tổng kết tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

Nguyễn Quang Hinh- Phó CVP Huyện ủy Cẩm Giàng

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na