Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 22/01/2013 4:28 CH
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012
 

Các cấp ủy, chi bộ tích cực nghiên cứu, chủ động tìm biện pháp thích hợp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chủ động tham gia và tổ chức các phong trào thi đua với nội dung thiết thực phù hợp và hướng mạnh vào việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị năm 2013...

 

Ngày 17/01, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư, phó bí thư các chi, đảng ủy cơ sở, lãnh đạo, cán bộ các ban xây dựng Đảng, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối.

Năm 2012, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Với quyết tâm và sự nỗ lực cao, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác, đạt được những kết quả nổi bật. Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối tích cực, chủ động, sáng tạo, tận tụy, trách nhiệm tham mưu cho Tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Trong công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng: Thực hiện tốt công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; coi trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; cùng toàn Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Xây dựng và nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu; đổi mới từng bước việc tổ chức, hướng dẫn học tập, quán triệt các Nghị quyết T.Ư 3, 4, 5 (khóa XI). Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp từng lĩnh vực, từng ngành công tác; đưa việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị thành nội dung quan trọng, thường xuyên của các chi, đảng bộ cơ sở. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền; xây dựng tạp chí; làm phóng sự Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh 60 năm xây dựng và trưởng thành; tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (15/02/1952-15/02/2012) đảm bảo trang trọng, đầm ấm, tiết kiệm . Công tác giáo dục lý luận chính trị trong Đảng bộ được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, việc tổ chức các lớp học có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp quản lý và đảm bảo chất lượng theo quy định.

Đối với công tác tổ chức và xây dựng Đảng, Ban Chấp hành , Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thể hiện sự quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo. Chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là khâu đột phá để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Việc triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy. Kết quả bước đầu trong triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực, làm chuyển biến tốt về lề lối, tác phong làm việc và quan hệ công tác của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị  thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Đảng ủy Khối đã tham mưu với BTV xây dựng chương trình kiểm tra của BCH Đảng bộ Khối, chương trình kiểm tra của UBKT Đảng uỷ Khối năm 2012; Đôn đốc, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT và các chi bộ trực thuộc năm 2012. Triển khai, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ trực thuộc theo đúng kế hoạch. Việc xử lý kỷ luật đảng viên đảm bảo phương châm, nguyên tắc của Đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật chấp hành nghiêm túc quyết định, không có khiếu nại. Quan tâm chỉ đạo, từng bước đổi mới công tác kiểm tra, giám sát để thực chất và hiệu quả hơn; chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư tồn đọng kéo dài tại một số cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng cũng luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động. Định kỳ nghe và cho ý kiến về kết quả và định hướng hoạt động của các đoàn thể; ra thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về việc triển khai, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; Đại hội Hội Cựu Chiến binh các cấp; Đại hội Đoàn thanh niên các cấp; ra thông báo Nghị quyết của BTV Đảng uỷ Khối về công tác cán bộ và nhân sự chuẩn bị tổ chức Đại hội của 3 đoàn thể trực thuộc; chỉ đạo 3 tổ chức đoàn thể chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội theo nhiệm kỳ. Nhìn chung, hoạt động của các đoàn thể trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực về nội dung và phương thức, bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chủ động triển khai chương trình, kế hoạch công tác một cách cụ thể, thiết thực. Các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo hoạt động đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  trong Hội cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn.

Về kết quả đánh giá công tác thi đua, khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng năm 2012 két quả 56/57 tổ chức cơ sở đảng  đạt trong sạch vững mạnh. Trong 35 tổ chức cơ sở đảng có thành tích tiêu biểu được xét khen thưởng, Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh tặng giấy khen toàn diện cho 15 đơn vị và Khen thưởng từng mặt cho 8 Chi, đảng bộ cơ sở, khen thưởng 7 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 9 cá nhân bí thư chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở và Bí thư đảng uỷ cơ sở; đề nghị Tỉnh uỷ tặng cờ cho 01 tổ chức cơ sở Đảng và bằng khen cho 11 tổ chức cơ sở đảng.

 Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương những cố gắng và những thành tích đã đạt được của Đảng bộ. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, các nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2013. Đó là nền nếp sinh hoạt chi bộ chưa dược duy trì thường xuyên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số chi bộ chưa cao, nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, ít tổ chức sinh hoạt chuyên đề, công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng chưa tốt. Việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các chi bộ chưa bám sát vào các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối, chưa đảm bảo về nội dung, thời gian, các bước thực hiện, chưa đạt yêu cầu.Việc xây dựng và ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống phong cách Hồ Chí Minh mặc dù đã có kế hoạch và các hướng dẫn cụ thể của Đảng uỷ Khối, song một số cấp uỷ cơ sở không nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn nên xây dựng quy định, chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa đảm bảo yêu cầu, phải xây dựng lại dẫn đến ảnh hưởng tới tiến độ chung trong toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra giám sát còn nhiều hạn chế, thiếu sót cả trong nhận thức, quy trình thực hiện; Một số tổ chức cơ sở đảng chưa nghiêm túc trong việc triển khai các cuộc tự kiểm tra theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Việc kiểm tra, giám sát của UBKT chưa toàn diện nhất là việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Nhiều chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở chưa xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chi bộ.  Đồng chí cũng nêu một số ý kiến cần bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Khối năm 2013.

Trong phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã định hướng rõ 7 nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sau: Lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013; nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm để lãnh đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện các Nghị quyết trung ương khóa XI, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm; xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các giải pháp mà Ban thường vụ Đảng ủy Khối đặt ra để khắc phục, sửa khuyết điểm, xây dựng các đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tập trung tăng cường hơn nữa về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt  kịp thời diễn biến tư tưởng; động viên cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2013. Lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức các hoạt động về nguồn góp phần giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng; xây dựng văn hóa, nếp sống văn minh trong cơ quan, tạo môi trường công tác tốt, dân chủ, tin tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động tham gia ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan; về xây dựng quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, bổ nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ trong cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý. Quan tâm phát triển đội ngũ đảng viên trẻ là đoàn viên thanh niên với phương châm từng bước vững chắc, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của ban Chấp hành, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan năm 2013, tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Trọng tâm kiểm tra và giám sát theo chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc tiếp tục “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc thực hiện các biện pháp sửa chữa các hạn chế thiếu sót đã được nêu ra trong việc thi hành Nghị quyết trung ương 4  (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”. Chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ tích cực nghiên cứu, chủ động tìm biện pháp thích hợp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chủ động tham gia và tổ chức các phong trào thi đua với nội dung thiết thực phù hợp và hướng mạnh vào việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị năm 2013./.

 

             Xuân Hưởng.

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na