Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 01/12/2014 9:00 SA
Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước khóa I.

Sáng ngày 30/11/2014, tại Hội trường số 95 Bạch Đằng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng dành cho các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và cán bộ Văn phòng Hiệp hội khối doanh nghiệp tỉnh khóa I. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Toàn cảnh lễ bế giảng

Theo báo cáo tổng kết lớp học, mặc dù thời gian tổ chức lớp học vào cuối năm bận nhiều công việc ở các doanh nghiệp nhưng các học viên đã cố gắng sắp xếp công việc tham gia khóa học đầy đủ, Trong thời gian học, các học viên đã được nghiên cứu 05 bài  lý luận cơ bản dành cho quần chúng phấn đấu vào đảng, tài liệu do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương biên soạn theo nội dung văn kiện Đại hội lần  XI của Đảng. Đây là những kiến thức rất cơ bản và rất cần thiết giúp các học viên nhận thức đầy đủ hơn về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; Về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các nội dung rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt thành tích xuất sắc

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, với 41.7% học viên đạt loại giỏi; 58.3% đạt loại khá.

 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại lễ bế giảng

Phát biểu tại lễ bế giảng đồng chí Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chúc mừng kết quả học tập của học viên và cho rằng: những nội dung cơ bản qua 5 bài học trong chương trình chỉ là bước đầu cung cấp kiến thức về lý luận chính trị cho các đồng chí nhằm nâng cao nhận thức về Đảng. Kết quả trên mới chỉ là bước đầu, là điều kiện cần nhưng chưa đủ, để được đứng vào hành ngũ của đảng đòi hỏi mỗi học viên phải tiếp tục rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động tại đơn vị, thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất, đóng góp tích cực vào thành tích chung của các doanh nghiệp, để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

Minh Hoàng – Trung tâm TTCT Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na