Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 03/11/2015 4:27 CH
Hội nghị báo cáo viên tháng 10/2015

Sáng 30/10/2015, tại Hội trường số 95 Bạch Đằng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 10 năm 2015, thông tin tình hình thời sự chính sách cho các đồng chí báo cáo viên các Huyện, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, báo cáo viên các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên được nghe 3 chuyên đề: Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Tỉnh Hải Dương lần thứ XVI (Nhiệm kỳ 2015-2020); Kết quả triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 (khóa XI).

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thông– Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị

Trong chuyên đề thứ nhất về “Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Tỉnh Hải Dương lần thứ XVI (Nhiệm kỳ 2015-2020)”, đồng chí Nguyễn Văn Thông– Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin tới đội ngũ Báo cáo viên những nét chính về kết quả Đại hội Đảng bộ Tỉnh Hải Dương lần thứ XVI (Nhiệm kỳ 2015-2020). Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại đại hội, các đại biểu đã sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm trong thảo luận về các nội dung của Đại hội, đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, xác định được rõ mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Với sự chuẩn bị chu đáo về công tác nhân sự, Đại hội đã bầu 55 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, 15 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy  tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XII của Đảng; đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

 

Đồng chí Trần Khắc Đoan – Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương báo cáo tại hội nghị

Trong chuyên đề thứ hai, các báo cáo viên đã được nghe đồng chí Trần Khắc Đoan – Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Tính hết 9 tháng đầu năm 2015 toàn tỉnh có 15 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 03 xã đề nghị tỉnh thẩm định xét công nhận đạt chuẩn. Tổng số tiêu chí nông thôn mới đã hoàn thành đến tháng 9 năm 2015: 3.019 tiêu chí, tăng 245 tiêu chí so với năm 2014, bình quân đạt 13,4 tiêu chí/xã, tăng 1,1 tiêu chí/xã so với năm 2014.   Kết quả cụ thể: Số xã đạt 19 tiêu chí: 18 xã; Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 52 xã; Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 151 xã; Số xã đạt từ 7-9 tiêu chí: 5 xã; Số xã đạt dưới 7 tiêu chí: 0.

 Bên cạnh những thành tích đã đạt được, toàn tỉnh hiện nay còn 5/226 xã đạt từ 7-9 tiêu chí, một số tiêu chí đạt thấp: Cơ sở vật chất văn hóa 52/226 xã; Trường học 54/226 xã; Thủy lợi 55/226 xã; Hộ nghèo 66/226 xã; Giao thông 75/226 xã; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm sâu sát đến xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành 64 xã đạt chuẩn nông thôn mới (gồm: 18 xã được tỉnh hỗ trợ đặc thù năm 2014, 46 xã được hỗ trợ đặc thù năm 2015). Đối với 5 xã hiện nay đạt từ 7-9 tiêu chí, cuối năm phấn đấu đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Hoàn thành 100% diện tích xác định dồn điền đổi thửa trong toàn tỉnh (55.346 ha) theo Kế hoạch số 1704/KH-UBND ngày 13/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để chương trình MTQG xây dựng NTM sớm đạt được mục tiêu đề ra vào cuối năm 2015, cần phải có sự quan tâm của các cấp, ngành và sự cố gắng của từng người dân theo đúng các giải pháp đã đề ra.

 

Đồng chí Vũ Đức Khoa – Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo báo cáo tại hội nghị

Trong chuyên đề thứ 3, đồng chí Vũ Đức Khoa – Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo đã báo cáo với hội nghị những kết quả cơ bản của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 diễn ra từ ngày 05 đến 11/10/2015, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị bàn các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2016-2021; và một số vấn đề quan trọng khác.

Thông qua 3 chuyên đề, các Báo cáo viên đã nắm được những thông tin cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của Tỉnh và đất nước. Qua đó, tuyên truyền tới toàn thể nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi triển khai thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII./.

Minh Hoàng - Trung tâm TTCTTG, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na