Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 17/07/2015 7:56 SA
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 7/2015

Ngày 16/7/2015, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 7/2015 với 53 điểm cầu trên cả nước, triển khai tập huấn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Hải Dương, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh điểm cầu Hải Dương

Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2015 chủ yếu tập trung vào các chủ đề tuyên truyền và tập huấn các vấn đề liên quan tới đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XII của Đảng.

Buổi sáng, Hội nghị nghe 02 chuyên đề, chuyên đề thứ nhất do đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng báo cáo những nội dung cốt lõi của dự thảo các văn kiện trình đại hội 12 của Đảng. Chuyên đề 02 Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng báo cáo kết quả bước đầu của đại hội đảng bộ cấp cơ sở và những vấn đề chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XII của Đảng.

Buổi chiều, Hội nghị nghe đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng báo cáo những vấn đề về việc tập hợp ý kiến của nhân dân, của cán bộ đảng viên góp ý cho dự thảo văn kiện đại hội XII của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cảm ơn các đồng chí Báo cáo viên đã tới dự và cung cấp thông tin tới Hội nghị. Đồng chí Mai Văn Ninh cũng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên cần nghiên cứu và tham mưu cho cấp ủy các cấp một số vấn đề như: việc xây dựng báo cáo chính trị cần phải sát với tình hình địa phương, cần cập nhật những vấn đề mới theo các Nghị quyết Đại hội Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành; mục tiêu và các giải pháp của báo cáo chính trị cần có nhiều đột phá mang tính khả thi hơn; nghiên cứu những luận cứ khoa học, những luận cứ thực tiễn qua các thời kì đi đến nhận định và nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng lần thứ XII; đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở, những vấn đề rút ra, những kinh nghiệm quý trong quá trình tổ chức đại hội cấp cơ sở, từ đó rút kinh nghiệm tổ chức tốt hơn đại hội cấp huyện và tương đương, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo chỉ thị 36 của Bộ chính trị và hướng dẫn 26 của ban tổ chức Trung ương.

Minh Hoàng – Trung tâm TTCTTG, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na