Skip navigation links
Trang Chủ
Tin Bài Chuyên Đề
Văn bản chỉ đạo
Gương Điển Hình
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Tư Liệu Về Bác
Được cập nhật lúc : 08/08/2018 9:13 SA
Đảng bộ huyện Gia Lộc lấy thi đua yêu nước là động lực phát triển

Với truyền thống của quê hương anh hùng, huyện Gia Lộc không ngừng tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, đưa phong trào thi đua yêu nước lên tầm cao mới bằng những chương trình, kế hoạch, bằng những hành động cụ thể, thiết thực với đời sống nhân dân.

 

Huyện Gia Lộc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực

Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong những năm qua huyện Gia Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương. Huyện không ngừng tuyên truyền tạo sự thấm nhuần trong đảng bộ và nhân dân về ý nghĩa của việc học và làm theo gương Bác, của việc thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, phong trào thi đua làm theo gương Bác theo trên địa bàn huyện không chỉ tập hợp được toàn bộ lực lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia mà còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, từ người cao tuổi, các cháu thiếu niên, nhi đồng đến chức sắc tôn giáo... Các cấp, các ngành, người người, nhà nhà thấy được ý nghĩa của việc thi đua là yêu nước và yêu nước là phải thi đua, thi đua một cách sôi nổi, với những hành động, việc làm thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội huyện với các phong trào như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, dạy tốt học tốt, thi đua quyết thắng, vì an ninh Tổ quốc, dân vận khéo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa... Đặc biệt là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.

Trên lĩnh vực kinh tế, đến hết năm 2017 các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Gia Lộc đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017 đạt 169.589,7 triệu đồng đạt 126,5% KH tỉnh giao. Tốc độ tăng trư­ởng kinh tế đạt 9,7% cơ bản đảm bảo năm sau cao hơn năm trước. Trong sáu tháng đầu năm 2018, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tổng giá trị sản xuất ước tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017 (KH năm tăng 9,8%), trong đó giái trị sản xuất ngành nông nghiệp giảm 2,0% (KH năm tăng 1,4%); công nghiệp-TTCN-XDCB tăng 14,9% (KH năm tăng 13%); giá trị ngành dịch vụ tăng 10,8% (KH năm tăng 10,1%); thu ngân sách trên địa bàn ước trên 90 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ; tình hình văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Ngành nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh tái cơ cấu, các vùng sản xuất tập trung được mở rộng và đã hình thành một số mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn.

Trong phong trào "Làm theo gương Bác, thi đua đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới", Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, trong đó yêu cầu tăng cường phát huy vai trò trách nhiệm của các đồng chí đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, nêu gương cho cấp dưới... Đến nay, 22 xã trong huyện đã thực hiện và đạt được 400 lượt tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 18,2 tiêu chí. Toàn huyện có 12 xã đạt nông thôn mới (Quang Minh, Phạm Trấn, Hoàng Diệu, Đoàn Thượng, Nhật Tân, Hồng Hưng, Phương Hưng, Gia Tân, Gia Lương, Trùng Khánh, Thống Kênh, Thống Nhất). Phấn đấu trong năm 2018 có thêm 08 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới (Gia Hoà, Yết Kiêu, Liên Hồng, Lê Lợi, Toàn Thắng, Gia Khánh, Gia Xuyên, Đồng Quang).

 Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì được mức tăng trưởng khá, một số ngành nghề tiếp tục phát triển như: may mặc, giầy da, sản xuất chế biến nông sản. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện xây dựng 2 điểm tiểu thủ công nghiệp để phát triển, mở rộng làng nghề giầy da xã Hoàng Diệu và làng nghề mộc Đức Đại, thị trấn Gia Lộc.

Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo của huyện tiếp tục đạt kết quả khá toàn diện. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được thực hiện tốt ở các cấp học, bậc học. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục mũi nhọn, thi học sinh giỏi cấp tỉnh tăng so với năm học trước.  Sáu tháng đầu năm 2018 huyện có thêm 5 trường đạt chuẩn Quốc gia là: MN Trùng Khánh, MN Gia Lương, MN Thống Kênh, MN Gia Khánh, THCS Yết Kiêu, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia trong toàn huyện là 56 trường, đạt tỷ lệ 75,7%. Tổ chức sáp nhập Trung tâm dậy nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên- hướng nghiệp thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên. Tiến hành rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập; xây dựng Kế hoạch sáp nhập thu gọn đầu mối các cơ sở giáo dục công lập theo chỉ đạo của tỉnh.

Công tác chăm sóc và bảo đảm sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên, y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Giữ vững kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về y tế; Các hoạt động văn hoá, văn nghệ  được mở rộng với nhiều nội dung và hình thức phong phú; Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng quân sự địa phương được củng cố, tăng cường.  

Đạt được những kết quả trên là sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và quân dân trong huyện. Đặc biệt là sự vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện, sự quyết tâm của những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu và sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước huyện nhà. Trong toàn Đảng bộ huyện đã xuất hiện ngày càng nhiều những việc làm tốt, mô hình hay, phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, những gương điển hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng... Hàng trăm tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương với việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, sức lan toả và ý nghĩa giáo dục cao đã được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) huyện Gia Lộc đã biểu dương, khen thưởng 16 tập thể, 18 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Có thể khẳng định, Thi đua yêu nước đã trở thành động lực to lớn cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân huyện Gia Lộc đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Với lòng yêu nước nồng nàn và truyền thống của quê hương anh hùng, trong thời gian tới, huyện Gia Lộc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng cách huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, nhân rộng và đưa các phong trào thi đua yêu nước lên tầm cao mới với những kế hoạch, hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống nhân dân.

Đoàn Thêu

 

In trang Quay lại Lên trên
Tiêu Điểm
 
 
 
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na