Skip navigation links
Trang chủ
Chỉ đạo, hướng dẫn
Hoạt động góp ý
Tổng hợp ý kiến
Được cập nhật lúc : 26/03/2013 8:11 SA
Giao lưu trực tuyến: Góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Như đã thông báo, bắt đầu từ 8h30 sáng nay (26/3), tại trụ sở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra buổi giao lưu trực tuyến đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chủ đề của buổi giao lưu là “Huy động trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng Hiến pháp”.

 

Tham gia chương trình giao lưu và trả lời các câu hỏi của bạn đọc có các khách mời gồm: TS Lê Minh Thông - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Ban biên tập Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; PGS.TS Hoàng Thế Liên - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ trưởng Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp 1992.

Mục đích của cuộc giao lưu trực tuyến nhằm giúp cho người dân hiểu rõ ý nghĩa thiết thực và tầm quan trọng của việc tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Qua đó, khẳng định việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Chương trình giao lưu trực tuyến diễn ra từ 8h30 đến 11h30 sáng nay (26/03).

Mời bạn đọc tiếp tục gửi câu hỏi tham gia chương trình theo địa chỉ:

Email: banthoisudcs@gmail.com

Điện thoại: 080.48460

Theo dangcongsan.vn

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na