Skip navigation links
Trang chủ
Chỉ đạo, hướng dẫn
Hoạt động góp ý
Tổng hợp ý kiến
Được cập nhật lúc : 02/04/2013 8:30 SA
Bàn giao bản tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Sáng 1/4, tại Hà Nội, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tiếp nhận bàn giao bản tổng hợp ý kiến tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

 

MTTQ Việt Nam đã tổ chức rất nhiều hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.


Phát biểu tại lễ bàn giao, đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Gần 3 tháng qua, MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên MTTQ các cấp tiến hành tổ chức nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực để cho nhân dân đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992. Có thể nói, các cuộc góp ý được tiến hành từ Trung ương đến địa phương và cơ sở, có nơi tiến hành đến từng khu dân cư và từng hộ dân. Đến giờ này, qua kênh MTTQ Việt Nam có hàng triệu ý kiến của các tầng lớp nhân dân gửi về MTTQ đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Đồng chí Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Từ khi thống nhất nước nhà và trải qua 3 lần sửa đổi Hiến pháp nhưng chưa có lần nào các tầng lớp nhân dân quan tâm, theo dõi, góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nhiều như lần này. Qua theo dõi tổng hợp, các ý kiến từ nhân sĩ, trí thức tiêu biểu trong các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài và cả chức sắc tôn giáo cũng rất tâm huyết góp ý nhiều ý kiến trách nhiệm, trí tuệ để bổ sung sửa đổi Hiến pháp. Qua đây, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân đối với việc sửa đổi Hiến pháp nói riêng và việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đây chính là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, tới đây, MTTQ cùng các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền các cấp tạo mọi điều kiện và có những hình thức phù hợp tiếp tục tổ chức để nhân dân đóng góp ý cho Dự thảo sửa đổi cho đến ngày 30/9/2013 nhằm tiếp thu thêm nhiều ý kiến để Hiến pháp thực sự là của dân, do dân, vì dân.

Trân trọng nhận bảng tổng hợp ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cảm ơn MTTQ Việt Nam đã tập hợp được kết quả trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng của nhân dân và các tổ chức thành viên nhằm góp phần tiếp tục hoàn thiện Dự thảo để Hiến pháp năm 1992 sửa đổi thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn dân. Ban biên tập nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu đầy đủ tất cả các ý kiến của nhân dân. Đồng thời mong muốn, tới đây, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tổ chức để nhân dân góp ý, kiến nghị vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992./.

Theo dangcongsan.vn

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na