Skip navigation links
Trang chủ
Chỉ đạo, hướng dẫn
Hoạt động góp ý
Tổng hợp ý kiến
Được cập nhật lúc : 22/01/2013 9:43 SA
Thông báo số 101/TB-VPQH của Văn phòng Quốc hội

Ngày 14-01-2013 Văn phòng Quốc hội ra Thông báo kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

TB ket luan cua CTQH ve lay y kien vao du thao HP.pdf

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na