Skip navigation links
Trang chủ
Tin trong nước
Tin trong Tỉnh
Văn bản
Được cập nhật lúc : 17/05/2014 4:41 CH
Họp Ban Chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự xử lý kịp thời các hình huống xảy ra biểu tình phản đối Trung Quốc

Sáng 17/5, Ban Chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự  nếu xảy ra biểu tình tại Hải Dương để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam đã tổ chức họp để triển  khai các nhiệm vụ công tác. Đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.   

Tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Mai Khương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã công bố  Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của  UBND tỉnh về việc Thành lập Ban Chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra biểu tình phản đối Trung Quốc hạ giàn khoan HD 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam (gọi tắt là Ban chỉ đạo) và Dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo.

Theo đó, Ban chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quế làm Trưởng Ban, đồng chí Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh là Phó Ban Thường trực. Ban chỉ đạo và các Thành viên Ban chỉ đạo có nhiệm vụ thường xuyên kết hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, vận động các tầng lớp nhân dân ( nhất là công nhân và người lao động làm việc tại các KCN, cụm CN và các doanh nghiệp nước ngoài và thanh, thiếu niên) về quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, Chính phủ về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc giữ gìn toàn vẹn của lãnh thổ, bảo về chủ quyền biển đảo, giữ vững hòa bình độc lập, chủ quyền, giải quyết sự việc bằng biện pháp hòa bình. Tuyên truyền để nhân dân không bị kích động thực hiện các hành vi sai trái, vị phạm pháp luật làm phương hại đến an ninh, trật tự và ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc; Tuyên truyền, giải thích để công nhân người lao động trong các Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp và các doanh nghiệp không tự ý dừng việc và có hoạt động tụ tập đông người, có những hành vi quá khích làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm nắm chắc  tình hình có liên quan, chủ động đề xuất các biện pháp xử lý và tham gia chỉ đạo ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng biểu tình phản đối Trung Quốc để vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, kích động gây mất TTXH, bảo đảm an toàn cho người và tài sản của các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh;… 

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng thảo luận về việc phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban chỉ đạo, việc thành lập tổ giúp việc. Bên cạnh thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ thành lập ban chỉ đạo cấp huyện…. 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Quế yêu cầu cần sớm  hoàn chỉnh việc phân công nhiệm vụ, chi tiết  cụ thể đối với cá thành viên Ban Chỉ đạo. Trong bản phân công sẽ có hai phần là phân công nhiệm vụ  và lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh sớm hoàn chỉnh văn bản để ban hành. Đồng chí cũng giao đồng chí Phó Ban Chỉ đạo Thường trực thành lập các tổ công tác để ngăn chặn kịp thời các hoạt động biểu tình, quá khích.

Theo haiduong.gov.vn

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na