Thực hiện NQ Đại hội Đảng
Quan trọng là thực chất
26/08/2022 04:26:55

Thực hiện mục tiêu hằng năm có trên 90% số đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ở Hải Dương khó hay không khó? Câu trả lời là không khó vì kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm của tỉnh trong nhiều năm gần đây đã ở mức này.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Nghị quyết 21) đặt mục tiêu nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; phấn đấu đến năm 2025, hằng năm có trên 90% số đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Năm 2021, toàn Đảng bộ tỉnh có 91.400 đảng viên được kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng, trong đó 13.886 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 15,19%), 69.198 người hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 75,71%), 7.659 người hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 8,38%), 657 người không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 0,72%). Như vậy, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 90,9%.


Ảnh minh họa 

Việc phấn đấu để đạt mục tiêu tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên không khó, song vấn đề nằm ở chỗ đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm đã thực chất chưa và làm gì để việc này phản ánh đúng thực tế? Thực tế cho thấy việc đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm cơ bản được thực hiện tốt, song vẫn còn biểu hiện chưa nghiêm túc ở một số nơi. Ở những nơi này, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chưa phản ánh đúng chất lượng đảng viên. Có người được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ song không có gì nổi bật, tiêu biểu. Một số trường hợp còn nhiều hạn chế, khuyết điểm song vẫn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người tự đánh giá không có tinh thần tự phê bình, thường “ôm” quá nhiều thành tích, ít nhận khuyết điểm. Các đảng viên, chủ thể đánh giá, phân loại làm việc còn nể nang, qua loa, ít góp ý, nhận xét cho người khác. Việc đánh giá, phân loại đảng viên chưa gắn với bản đăng ký nêu gương hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chưa bám sát vào nhiệm vụ đảng viên. Một số cấp ủy chưa chỉ đạo chặt chẽ về quy trình, phương pháp đánh giá, phân loại, chưa cụ thể hóa nội dung đánh giá thành các tiêu chí, biểu điểm phù hợp.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là vì bệnh thành tích còn nặng. Điều đó khiến không ít đảng viên, quần chúng nhân dân cảm thấy băn khoăn với những đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các cấp ủy đảng cần kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, nể nang, xuê xoa trong đánh giá, phân loại đảng viên; cụ thể hóa hướng dẫn phân loại, đánh giá đảng viên của cấp trên thành các tiêu chí, quy trình cụ thể, phù hợp với từng nơi, từng đối tượng đảng viên và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Việc phân loại đảng viên không thể tách rời với nhiệm vụ của người đảng viên, nhất là việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong các buổi đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, người chủ trì cần khéo léo khơi gợi để đảng viên đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, từ đó có nhiều thông tin để đánh giá đa chiều, sát thực. Công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả phân loại đảng viên cần được thực hiện công tâm, khách quan.

Các cấp ủy đảng cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 21 là đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.

Về Trang Chủ
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 104 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Giấy phép số 733/GP-STTTT do Sở TT&TT Hải Dương cấp ngày 12/12/2014
Điện thoại: (03203) 852609 Fax: (03203) 837768  Email: trangtintghd@gmail.com
Trưởng Ban Biên Tập : Ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 13
Tháng này: 1,713
Tất cả: 28,028