Bảo vệ nền tảng tư tưởng HCM
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
18/11/2022 07:37:53

Ngày 17.11, tại TP Hải Dương diễn ra hội thảo nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo 8 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải đồng bằng Bắc Bộ do Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương đăng cai với chủ đề “Báo chí địa phương với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng".


Hội thảo có sự tham gia của đại diện Hội Nhà báo 8 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải đồng bằng Bắc Bộ 
 
Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc...

Tham gia hội thảo có đại diện 8 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định và Hải Dương.
 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại hội thảo
 
Các ý kiến tham luận tại hội thảo đều nêu rõ vai trò của báo chí nói chung và báo Đảng các địa phương nói riêng đối với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các nội dung xuyên suốt mà báo chí các địa phương đang tập trung tuyên truyền trong thời gian qua là đấu tranh phản bác, vạch trần các luận điệu chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chống xuyên tạc lịch sử, các luận điệu “viết lại lịch sử”, hạ bệ thần tượng; củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Tại hội thảo, đại diện Hội Nhà báo các tỉnh đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như những thách thức cần đổi mới trong thời gian tới để nội dung tuyên truyền này thêm hấp dẫn. Đại diện các Hội Nhà báo tập trung thảo luận về vai trò của hội viên, nhà báo, Hội Nhà báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Giải pháp để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi hội viên, nhà báo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; việc phối hợp giữa Hội Nhà báo, cơ quan báo chí với Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 35 các cấp trên địa bàn các địa phương; các loại hình báo chí, truyền thông mạng xã hội của cơ quan báo chí trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...
 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc phát biểu tại hội thảo
 
Tham gia ý kiến tại hội thảo, đồng chí Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình, Tổng Biên tập Báo Thái Bình cho rằng cần thực hiện tốt việc phối hợp tuyên truyền, định hướng thông tin. Do đó, Báo Thái Bình đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các địa phương đăng tải nhiều thông tin cảnh báo, đấu tranh với những tội phạm lợi dụng mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Mỗi cán bộ, phóng viên của báo tăng cường viết các tác phẩm về gương người tốt, việc tốt, mô hình hay trong làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng chí Nguyễn Công Đán, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên chỉ rõ nguyên nhân báo chí một số địa phương thời gian qua còn lúng túng và chưa kịp thời phản bác các thông tin sai trái do sự hiểu biết về các vấn đề lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối, chủ trương của Đảng còn hạn chế. Đồng chí cho rằng để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan báo chí cần tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, loạt bài chuyên đề về nội dung này. Các đơn vị có thể xây dựng các nhóm phóng viên, chuyên gia, cộng tác viên có đủ năng lực để viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng về lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, địa phương, quan trọng hơn là phải nâng cao chất lượng tin bài để tờ báo hấp dẫn…
 

Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hải Dương Nguyễn Quý Trọng phát biểu tại hội thảo
 
Để tăng cường sự theo dõi của bạn đọc trẻ đối với các nội dung liên quan đến báo Đảng địa phương, nhất là nội dung liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Trịnh Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Ninh Bình chia sẻ kinh nghiệm ký kết tuyên truyền với Tỉnh đoàn của địa phương và sắp tới là Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm mở rộng đối tượng theo dõi, mở thêm các chuyên mục mới về nội dung này.  

Những nội dung tham gia thảo luận tại hội thảo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tạo sức hút, nâng cao tính đấu tranh của báo chí trong giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay…
 

Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên Nguyễn Công Đán chỉ rõ những nguyên nhân khiến việc tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn hạn chế
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc khẳng định Hải Dương sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tiêu cực trong Đảng và trong xã hội. Đồng chí đề nghị, thời gian tới các cơ quan báo chí tại Hải Dương tiếp tục đa dạng hóa hình thức đấu tranh, tăng cường phối hợp để trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị để tuyên truyền phù hợp. Cán bộ, đảng viên, phóng viên các cơ quan báo chí tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Tổng Biên tập Báo Ninh Bình Trịnh Thu Thủy trao đổi những vướng mắc trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định hội thảo với chủ đề “Báo chí địa phương với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" do Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức có ý nghĩa rất thiết thực. Đây cũng là vấn đề các cơ quan báo chí, nhất là các báo Đảng địa phương đang quan tâm, cần quan tâm hơn nữa.

Để làm tốt công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Nguyễn Đức Lợi đề nghị Hội Nhà báo 8 tỉnh, thành phố duyên hải đồng bằng Bắc Bộ cần chủ động chỉ đạo, định hướng để các hội viên, cơ quan báo chí tăng cường thông tin tích cực với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; quan tâm khai thác những tấm gương tốt, cách làm hay về xây dựng Đảng, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Tuyên truyền các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần sâu sắc, sinh động, không khô cứng, gần gũi với đảng viên và quần chúng nhân dân. Chú ý đặc thù của địa phương. Chú ý tập hợp lực lượng, không đẩy những người mới vi phạm sang phía đối lập. Phải có phương tiện phù hợp, phương thức hiện đại để đấu tranh trên không gian mạng. Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí chú ý phòng ngừa ngay trong hàng ngũ nhà báo phát sinh những dao động, vi phạm; phải đấu tranh tự phê bình...
Về Trang Chủ
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 104 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Giấy phép số 733/GP-STTTT do Sở TT&TT Hải Dương cấp ngày 12/12/2014
Điện thoại: (03203) 852609 Fax: (03203) 837768  Email: trangtintghd@gmail.com
Trưởng Ban Biên Tập : Ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 13
Tháng này: 1,713
Tất cả: 28,028