Thực hiện NQ Đại hội Đảng
Lời khẳng định đanh thép về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
18/10/2022 04:14:55

Từ những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng, phát triển theo định hướng XHCN không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế.


Ảnh minh họa 
 
Từ nhiều năm qua, bằng những thủ đoạn vừa công khai, trắng trợn, vừa ngấm ngầm hòng phá hoại, bôi nhọ, công kích chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, nền văn hóa mới của dân tộc… đặc biệt trong đó, các thế lực thù địch lợi dụng vào sự thoái trào ở một số nước chủ nghĩa xã hội (CNXH) để công kích quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam. Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lời khẳng định đanh thép về sự lựa chọn đúng đắn của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đối với con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Trả lời cho câu hỏi vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN), Tổng Bí thư có đề cập đến thực tiễn sau khi mô hình CNXH ở Liên Xô và nhiều nước Đông Âu sụp đổ dẫn đến sự hoài nghi về con đường đi lên CNXH, bên cạnh đó là sự chống phá của các thế lực chống cộng và sự dao động, nghi ngờ ngay trong nội tại hàng ngũ đảng viên của Đảng. Từ đó đặt ra những vấn đề thực tế có phải hiện nay chủ nghĩa tư bản, kể cả những nước tư bản chủ nghĩa già đời vẫn đang phát triển tốt đẹp không? Có phải Việt Nam chúng ta đã chọn con đường đi sai không? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì? Để làm rõ nội hàm thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam, Tổng Bí thư nêu những thành tựu nổi bật trong 35 năm đổi mới; đồng thời, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, thách thức trong quá trình phát triển đất nước.

Trong suốt 35 năm qua với mức tăng trưởng trung bình khoảng 7% mỗi năm; quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2020 đạt 342,7 tỷ USD, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 17 lần, lên mức 3.512 USD; Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008. Đến nay, hơn 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt trong năm 2022, nhất là trong quý III này, hàng loạt các nước trên thế giới ghi nhận sự mất ổn định của tiền tệ (một trong những dấu hiệu rõ nét của suy thoái) thì Việt Nam đồng vẫn ổn định, kinh tế vĩ mô được giữ vững; hàng loạt các định chế tài chính trên thế giới đánh giá cao sự hồi phục và phát triển mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam…

Từ những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng, phát triển theo định hướng XHCN không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế.

Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cùng những thách thức mới và nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới. Trong những nội dung ấy, người đứng đầu của Đảng không né tránh: “Đặc biệt, tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống vẫn diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong khi đó, các thế lực thù địch tăng cường chống phá, gây mất ổn định, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình”.

Có thể nói, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tác phẩm có tính lý luận và thực tiễn cao, vừa sâu sắc ở tầm tư tưởng - lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, vừa là lời khẳng định đanh thép về sự lựa chọn con đường đi lên CNXH của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn và thể hiện quyết tâm của Đảng và nhân dân ta trong xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam. 
Hiện nay, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh hoạt động chống phá các nước XHCN, trong đó có Việt Nam. Chúng tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình” với nhiều thủ đoạn chống phá hết sức tinh vi, thâm độc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực tư tưởng, lý luận, với mục tiêu nhằm phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng, nền tảng tư tưởng của Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và thành tựu của sự nghiệp xây dựng XHCN của Việt Nam trong công cuộc đổi mới.

Trước tình hình trên, việc làm rõ con đường đi lên XHCN ở Việt Nam có giá trị tư tưởng quan trọng, là cơ sở phản bác một cách thuyết phục, đanh thép các luận điệu sai trái, thù địch; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN, vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Về Trang Chủ
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 104 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Giấy phép số 733/GP-STTTT do Sở TT&TT Hải Dương cấp ngày 12/12/2014
Điện thoại: (03203) 852609 Fax: (03203) 837768  Email: trangtintghd@gmail.com
Trưởng Ban Biên Tập : Ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 13
Tháng này: 1,713
Tất cả: 28,028